Mobilní dekantační odstředivka MODO250

Tabulka vlastností

Přívěsný vozík do 2,5 t
Odstředivka DO250 1 - 3 m3/hod
Rozvaděč - ovládací panel  
Chemické hodpodářství dle požadavků zákazníka
Kalové čerpadlo 1 - 3 m3/hod
Šnekový dopravník  

Použití:
  • Optimální řešení odvodnění kalů pro ČOV o kapacitě 1 500 - 3 000 EO
  • Vhodné řešení pro svazky obcí
  • Porovádění zkoušek odvodnitelnosti kalu
  • Řešení jednorázových provozních potřeb zákazníka
  • Možnost dlouhodobého pronájmu
  • Snadná obslužnost
  • Rychlá provozuschopnost

Servis PBS - do 48 hodin v ČR

Technická pomoc

Diagnostika

Odborné opravy přímo u zákazníka

Odborné opravy ve specializovaných dílnách PBS


PBS-DO-COV-CZ.pdf