Produkty

Dekantační odstředivky PBS mají široké spektrum použití od oddělování komunálních a průmyslových kalů, přes potravinářský a chemický průmysl až po zemědělství. Na základě konkrétních požadavků na oddělování pevných a suspendovaných částic z kapalin nabízíme 4 modely dekantačních odstředivek, které lze zařadit i paralelně.

Přehled technických parametrů

Typ DO250 DO250 2motorová* DO301 DO520
Průměr šneku (mm) 250 250 300 500
Motor (kW) 12 2x 11 1x 18,5 a 1x 5,5 1x 33 a 1x 7,5
Provozní pracovní spotřeba (kW) 7 8,5 13 19
Maximální otáčky (min -1) 4100 4100 4000 2800
Hmotnost (kg) 910 1010 926 2240
Průtočné množství (m3/hod.) 1 - 4 1 - 4 2 - 6 10 - 15
Počet ekvivalentních obyvatel 2 500 - 12 000 2 500 - 12 000 10 000 - 20 000 15 000 - 50 000
Rozměry DxŠxV (mm) 2375 x 600 x 870 2500 x 830 x 1000 2437 x 767 x 636 3366 x 1048 x 956

* tato odstředivka je použitá v mobilní dekantační odstředivce MODO250

Technický popis


Hlavními částmi odstředivek jsou dva souosé, kónicko-válcové bubny, které mají souhlasný smysl otáčení, avšak se vzájemnou diferencí otáček. Na vnitřní buben odstředivky je navařen šnek. Vnější buben je plnoplášťový.

Oba bubny jsou uloženy ve valivých ložiskách v ložiskových stojanech. Tyto jsou ustaveny na základovém rámu, který je svařený z válcovaných profilů.

Pohon obou bubnů je uskutečňován elektromotorem přes speciální převodovku, která zajišťuje diferenci otáček obou bubnů nebo trojfázovými motory pro buben i šnek řízených frekvenčními měniči. Rotující části odstředivky jsou za provozu opatřeny kryty. Součástí zařízení je ovládací rozvaděč, ve kterém jsou umístěny prvky ovládání a ochrany. 

Popis funkce dekantační odstředivky


Kal vstupuje do rotojucího bubnu odstředivky pevnou nátokovou trubkou. Odstředivou silou je suspenze přemístěna na plášť vnějšího bubnu, kde dochází k oddělování částic o vyšší měrné hmotnosti a jejich usazení na stěně bubnu. Tyto částice jsou šnekem, který má oproti vnějšímu bubnu rozdílné otáčky, posouvány směrem ke kuželové části vnějšího bubnu. Zde jsou vyneseny nad hladinu kapaliny a vlivem odstředivé síly odvodňovány. Odvodněný sediment je vyhrnován šnekem k výletovým otvorům, kterými vypadává do výsypky, odtud vypadává do prostoru pod odstředivkou. Vhodným zařízením je pak vynášen na určené místo. Nečistot zbavená kapalina (fugát) přetéká přes regulační víčka v čele bubnu do sběrače. Sběrač je obvykle připojen na potrubní systém.