Rotační síta

Síto tvoří navinutý drát lichoběžníkového průřezu ve tvaru válce, přičemž mezi jednotlivými závity je štěrbina. Rozměr štěrbiny odpovídá velikosti nečistoty, kterou síto zachytí. Voda s kalem na síto stéká nebo ji do horní části rotačního síta dostává čerpadlo. Kal zůstává na vnější straně síta, odkud je odstraněn stěrkou přímo do kontejneru, a voda odtéká spodní částí rotačního síta. Zařízení se vyznačuje nízkou hlučností, schopností samočištění a bezúdržbovým provozem.

Ve srovnání s dekantačními odstředivkami potřebují rotační síta velký objem oplachové vody, jejímž prostřednictvím se do síta vrací významné množství kalu.


Naše produkty