Nízkoteplotní sušení

Sušárna využívá nízkokalorické teplo, takže běžně pracuje s teplotou 85°C. Do sušárny je dodáván mechanicky odvodněný kal a pomocí tohoto zařízení je zpracován až na obsah sušiny 92% ve formě granulí. K přednostem sušáren patří dobrá manipulace s produktem a  získání vysokého podílu sušiny.

Dekantační odstředivky nejsou náročné na energii tolik, jako je tomu u nízkoteplotních sušáren.


Naše produkty