Odvodňovací vaky

Odvodňovací zařízení vyrobené z hydrofobního materiálu (nejčastěji polypropylen), které funguje na zcela jednoduchém principu. Kal se před odvodňováním předupraví pomocí polymerních flokulantů a následně se napouští do vaků, odkud voda vytéká gravitací ven. Dešťové vody do vaku nepronikají. Výhodou je usazování odvodněného kalu přímo v distribučních obalech, v nichž se další jeden až dva měsíce kal vysušuje.

Pro provozy, které naplno využijí zařízení na odvodňování kalů, jakým jsou dekantační odstředivky, jde o zbytečně pracnou technologii. Svým charakterem se odvodňovací vaky hodí spíše pro záložní kapacity.


Naše produkty