Dekantační odstředivky

Odstředivky mohou být dle uspořádání toku souproudé nebo protiproudé. Při rotaci bubnu se oddělí tuhé složky, které se usazují na vnitřním povrhu pláště a jsou vynášeny šnekovým dopravníkem. Zvláštním vnitřním uspořádáním lze dosáhnout toho, že je možné od sebe oddělovat dvě kapalné fáze, vzájemně nemísitelné (např. voda a olej) a jednu fázi pevnou (trikantér). K hlavním výhodám patří malá zastavěná plocha, vysoká flexibilita procesu, minimální obslužnost a údržba, vysoká sušina, absence sekundárního odpadu (znečištěná prací voda jako u pásových lisů). Dekantační odstředivky mohou být hlučnější, než některé vybrané technologie odvodňování kalů.


Naše produkty