Kalolisy

Strojní zařízení označované jako kalolis pracuje na principu hydraulického stlačování kalu mezi deskami. Pevné částice se zachytávají na textilních plachtách, voda odtéká drenážemi. Odvodněný kal je převážen dopravníkem do kontejneru. Kalolisy patří k účinným technologiím, jejichž vývoj se posunul od kompletně ruční obsluhy k plné automatizaci.

Problémem kalolisů jsou vysoké nároky na počáteční finanční investici a obtížná dostupnost náhradních dílů. U dekantačních odstředivek je toto od začátku vyřešeno.


Naše produkty