Sítopásové lisy

Lisy jsou zařízení složené z pásů a vodicích válců, jejichž prostřednictvím je kal odvodňován. Otočením zpracovávaného kalu umožňují vyšší procento odvodnění v gravitační zóně stroje. Na konci pásu kal vypadává a voda se musí dočistit. Technologie ve dvoustupňovém provedení je vhodná pro velké provozy, výhodou je nižší hlučnost. Pro malé provozy jde o nepraktické řešení z důvodu vyšší míry obslužnosti, nižšího podílu získané sušiny a větší zastavěné plochy.

Dekantační odstředivka není náročná na obslužnost. Provozní náklady nejsou u odstředivek navyšovány o oplachovou vodu, bez které se sítopásové lisy v provozu neobejdou.


Naše produkty