Srovnání technologií

Při odvodňování kalů se využívají rozmanitá technologická zařízení, jejichž konkrétní použití je zpravidla závislé na velikosti objektu, výhodnosti investice, legislativě nebo na technickém zastarávání. Při odvodňování kalů dochází ke zmenšení objemu pevných částic a tím ke snížení jejich nároků na transport a zpracovatelské technologie pro další využití  ve formě hnojiva nebo paliva.


Naše produkty