Obce

Díky trvající evropské podpoře výstavby vodárenské infrastruktury je téma budování sítě čistíren odpadních vod stále aktuální u nás i v zahraničí. Modely dekantačních odstředivek PBS využijí městské správy do dvaceti tisíc obyvatel a svazky obcí. Velikostem municipalit odpovídají čtyři typy dekantačních odstředivek.

Využití

  • Komunální čistírny odpadních vod, podle počtu ekvivalentních obyvatel


Do 3.000 obyvatel
Do 3.000 obyvatel MODO250
Od 2.500 obyvatel
Od 2.500 obyvatel DO250
Od 10.000 obyvatel
Od 10.000 obyvatel DO301
od 15.000 obyvatel
od 15.000 obyvatel DO520


Výhody

  • Nízká pořizovací cena, návratnost investice do 3 roků 
  • Nízké provozní náklady a instalovaný příkon 
  • Dlouhá životnost a jednoduchá údržba
  • Úspora nákladů za ukládání sedimentu na skládkách 
  • Úspora nákladů za vysoušení v technologiích dalšího zpracování