Mobilní odvodňování

Mobilní  dekantační odstředivky
  • Komunální a průmyslové  čistírny odpadních vod bez kalové koncovky
K odvodňování kalů přímo tam, kde vznikly, se nejlépe hodí mobilní dekantační odstředivka. Její použití je optimální k obsluze více menších čistíren odpadních vod bez odvodňovacích zařízení na kalových koncovkách nebo k řešení jednorázových či občasných potřeb klientů. Sem spadá také například provádění provozních zkoušek odvodnitelnosti kalu.
Technicky se jedná o dekantační odstředivku v dvoumotorovém provedení umístěnou na přívěsu společně s flokulační stanicí vybavenou potřebnými čerpadly, potrubím a dopravníky včetně elektroniky.
 

Použití a výhody

  • Optimální řešení odvodnění kalů pro ČOV o kapacitě 1 500 ÷ 5 000 EO
  • Vhodné řešení pro svazky obcí
  • Provádění zkoušek odvodnitelnosti kalu
  • Řešení jednorázových provozních potřeb zákazníka
  • Možnost dlouhodobého pronájmu
  • Snadná obslužnost
  • Rychlá provozuschopnost