Průmysl

Podle typu suspenzí navrhuje náš zkušený tým odpovídající zařízení. Standardně zajišťujeme otestování charakteru a parametrů suspenze, abychom navrhli  a zajistili optimální řešení pro zákazníka. Průtočné množství <4 m3/hod.
Průtočné množství <4 m3/hod. DO250
Průtočné množství <8 m3/hod.
Průtočné množství <8 m3/hod. DO301
Průtočné množství <15m3/hod.
Průtočné množství <15m3/hod. DO520


Naše řešení separace různých typů suspenzí nachází uplatnění v:

 1. Průmyslových čistírnách odpadních vod
 2. Potravinářském průmyslu
 • Mlékárny – odstřeďování tvarohu
 • Zpracování brambor – zahušťování bramborové třenky
 • Výroba sójových výrobků – čištění mléka po rozmělňování
 • Výroba nápojů – předčištění po vylisování
 • Výroba rostlinných olejů – předčištění oleje po vylisování
 1. Chemickém průmyslu – zařazení v technologii výroby vodního skla
 2. Papírnách – čištění technologické vody
 3. Cukrovarech – čištění plavicích vod
 4. Úpravnách rud – těžební odpady
 5. Geologickém průzkumu – vrtné odpady
 6. Asanačních ústavech – čištění živočišného tuku
 7. Živočišné výrobě – odvodňování exkrementů hospodářských zvířat